CATEGORY

Tiền truy nã

Cập nhật tiền truy nã của các thành viên băng Mũ Rơm

Kể từ khi băng Mũ Rơm được thành lập 2 năm trước cho tới hiện tại, các thành viên đã có rất nhiều lần...

Top 25 nhân vật có mức tiền truy nã cao nhất One Piece hiện tại

Mức tiền truy nã của một nhân vật trong One Piece phản ánh mức độ nguy hiểm của nhân vật đó đối với Chính...

Top 15 nhân vật có tiền truy nã cao nhất tuổi U30

Xin chào 500 Anh Em đã quay trở lại với Funny Luffy! Nếu hỏi ai là nhân vật có mức tiền truy nã cao nhất...