CATEGORY

Tiêu Điểm Nhân Vật

Điều gì sẽ xảy ra nếu phó đô đốc Garp vẫn còn sống? One Piece 1088+

Đây chính là câu nói của thánh Saturn khiến tôi thật sự ấn tượng mạnh, về việc sẵn sàng đánh đối rất nhiều thứ,...

Điều gì có thể ngăn cản bộ ba Sanji – Zoro – Luffy ngay lúc này đây?

Có 2 kiểu người sẽ nói rằng bạn không thể làm được việc này, không thể làm được việc kia. Loại thứ nhất là...

Sự đặc biệt của God USOPP trong băng Mũ Rơm

Có lẽ trong băng Mũ Rơm ngoài bộ đôi 21 tuổi Zoro - Sanji đầy thú vị với những lần ăn miếng trả miếng,...

Luffy Mũ Rơm – một nam châm có từ tính cực mạnh

Xin chào 500 Anh Em đã quay trở lại với Funny Luffy! Đó là những gì mà Mihawk nhận xét về Luffy ở Marine Ford...

Benn Beckman – Cánh tay phải của Shanks Tóc Đỏ mạnh tới mức nào?

Xin chào 500 Anh Em đã quay trở lại với Funny Luffy! Người đàn ông 50 tuổi này là cánh tay phải của Shansk Tóc...